Konkurs na logo SKE oraz warsztaty popularyzujące wiedzę na temat Unii Europejskiej

4 sierpnia 2023
Aldona Kuleszka

👉🇪🇺 Szkolny Klub Europejski, działający przy SOSW im. UNICEF w Słupsku, przeprowadził działania na terenie SOSW, które były przeznaczone w szczególności dla młodzieży uczącej się w Szkole Branżowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Akcja lokalna obejmowała konkurs na logo SKE oraz warsztaty popularyzujące wiedzę na temat Unii Europejskiej. Starsi koledzy wspierali i zachęcali młodszych kolegów, i koleżanki do aktywnego działania w wyżej wymienionej akcji lokalnej.

🟦W ramach warsztatów przypomniane zostały najważniejsze zasady dotyczące działania Unii Europejskiej i jej instytucji, omawiano poszczególne kraje, które należą do wspólnoty oraz zalety wynikające z przynależności do UE. Podkreślono dumę z bycia Europejczykiem – członkiem społeczności, która respektuje prawa człowieka oraz promuje tolerancję i różnorodność 🙋‍♂️🙋‍♀️