Aktywni Obywatele

Projekt poświęcony Szkolnym Klubom Europejskim jest odpowiedzią na niezadowalający poziom edukacji europejskiej w Polsce. Będzie on przeciwdziałał nasilającej się tendencji, w której poglądy młodych ludzi budowane są nie na podstawie rzetelnej analizy zweryfikowanych danych, ale na bazie sterowanych z zewnątrz fałszywych lub zmanipulowanych komunikatów o silnym ładunku emocjonalnym.

Zamierzeniem projektu jest powstanie nowych lub ożywienie działalności już istniejących Klubów Europejskich – niesformalizowanych grup młodzieży podejmujących różne aktywności w tematyce europejskiej. Kluby będą także miejscem angażowania młodych ludzi w aktywności obywatelskie na szczeblu lokalnym. Wśród planowanych działań znajdują się szkolenia, spotkania Klubów, akcje lokalne, mentoring, opracowanie materiałów pomocniczych, działania w mediach, w tym w social mediach. Efektem projektu będzie częściowe uzupełnienie luki w przedmiocie edukacji europejskiej i obywatelskiej w systemie edukacji.