Dbajmy o naszą Ziemię!

21 czerwca 2023
Aldona Kuleszka

Akcja “Sprzątanie świata” w DWÓJCE

Szkolny Klub Europejski w ramach programu “Działania lokalne”, zorganizował akcję “Sprzątanie świata”. Uczniowie wyruszyli, aby sprzątać krotoszyńskie Błonie. W wydarzeniu brali udział uczniowie klasy 3b oraz 4dp pod opieką Kamilli Szperzyńskiej oraz Magdaleny Zych.

Młodzież uczestniczyła w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem. Celem nadrzędnym akcji było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko!